MEMBUKA KESEMPATAN UNTUK BERKARIER SEBAGAI:

STAFF PPIC
SYARAT:
PRIA , MAX 30TH
MIN. DIII  TEKNIK
JUJUR, LOYAL, TELITI & CEKATAN
MENGUASAI APLIKASI WINDOWS (MS.WORD & EXCEL)
DIUTAMAKAN BERPENGALAMAN

KIRIM LAMARAN LENGKAP ke:

E-MAIL:
hrd@esperasatya.com

(paling lambat 12 pebruari 2013)