Pilih Laman
Mahasiswa Penerima Beasiswa Supersemar tahun 2011 agar  tanda tangan dan croscek nomor rekening bank BTN di Bagian Kesma BAK UNDIP Tembalang paling lambat tanggal 20 Juli 2011.  Nama penerima Beasiswa Supersemar tersebut dibawah ini.
 
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BEASISWA SUPERSEMAR TAHUN 2011 FAKULTAS TEKNIK UNDIP  
      
 
NO 
NAMA
NIM 
JURUSAN/ PRODI
SMT
IPK
  BARU/PRP
26 Kamil Safari Kusuma     Atmaja                L2A007067 T. Sipil    8  2,56   Baru
27 Deti Nitis Kinasih L2C007028    T. Kimia  8     3,75  Baru
28 Bhagus Alfiyan L2C008023    T. Kimia  6     3,55     Baru
29 Prayudi Eko Setyawan L2C007079    T. Kimia  8  2,93  Baru
30 Desty Permata Sari  L2C008027    T. Kimia  6     2,79  Baru
31 Devi Marietta Siregar L2C008028    T. Kimia  6     2,94     Baru
32 Indah Mugi Lestari  L2C008058    T. Kimia  6     2,94  Baru
33 Arif Fajar Utomo L2C008118    T. Kimia  6     3,47   Baru
34 Djoko Mulyono L2C008126    T. Kimia   6   2,61   Baru
35 Novita Juliani L2D007043   T. PWK  8  3,45  Baru
36 Ahmad Fashiha Hastawan  L2F008003    T. Elektro  6  3,39   Baru
37 E. Zufatrin L2F008032    T. Elektro  6     2,65   Baru
38 Guspan Hidi Susilo L2F008041 T. Elektro  6  2,79  Baru
39 Huda Ilal Kirom L2F008045 T. Elektro  6  3,17     Baru
40 Jibril Yamlecha L2F008051 T. Elektro  6  3,16     Baru
41 Mario Abednego L2F008060     T. Elektro  6  2,74     Baru
42 Widianto Stevanus L2F008096     T. Elektro  6  3,07     Baru
43 M. Yanuar Ary S  L2F008058    T. Elektro  6  3,21    Baru
44 Hendra Ferdiansyah L2L007029    T. Geologi  8  3,44    Baru
45 Achmad Yanuar L0A008003     D3 T. Sipil  6  2,72    Baru
46 Gansar Rumanianto  L0A008057     D3 T. Sipil  6  2,68  Baru
47 Surya Adi Saputro   L0B008076     D3 T. Arsitektur  6  3,37   Baru
48 Dian L0C008043     D3 T. Kimia   6  3,16  Baru
49 Ely Herman L0C008049     D3 T. Kimia  6  3,21   Baru
50 Idha Pristiyani L0C008071     D3 T. Kimia  6  3,22     Baru
51 Irawan Budyarto L0E008038     D3 T. Mesin  6  2,99   Baru
52 Panji Primansah L0E008051     D3 T. Mesin   6  3,22  Baru
53 A. Mahsun Sugiarto L0F008001       D3 T. Elektro  6  2,60   Baru
54 Dana Aji Kurniawan L0F009048    D3 T. Elektro  4  2,87     Baru
 
Semarang, 25 Pebruari 2011            
                         

                                                      

TTD            

                         
            

Subag Kemahasiswaan